Privacy en Cookies

Privacy

Publièra Publishers b.v. (eigenaar van deze website) respecteert je privacy. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Daar mag je altijd op rekenen. Wij gaan om met jouw gegevens zoals wij ook willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

Met onderstaand Privacy Statement informeren wij wat er met je gegevens wordt gedaan.

Inleiding

Publièra Publishers b.v. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar websites, en beveiligt daarom hun persoonlijke gegevens (voor zover op enigerlei wijze bekend) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is hierop.

Verwerking van persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomsten, waaronder de betaling, aanbieding of levering van afgenomen producten en/of diensten;
  • om informatie te plaatsen, uit te wisselen, of om contact op te nemen met anderen, indien de website die mogelijkheid biedt;
  • om te factureren, in het geval het gaat om een betaalde dienst;
  • om gericht aanbiedingen te doen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product en/of dienst waarvan Publièra Publishers b.v. op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat het uw interesse heeft;
  • om nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, service-berichten of andere boodschappen toe te kunnen sturen;
  • om websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;


Delen van persoonsgegevens

Publièra Publishers kan uitsluitend gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, uitwisselen met derden, bijvoorbeeld voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Publièra Publishers daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

Publièra Publishers kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Links

Op de websites van Publièra Publishers staan diverse links naar websites van andere partijen. Publièra Publishers is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites om gaan met uw (persoons)gegevens.

Beveiliging

Publièra Publishers zorgt ervoor dat bij de verwerking van persoonsgegevens al het mogelijke wordt gedaan om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een termijn van maximaal zeven jaar na einde van de klantrelatie tenzij u nadrukkelijk heeft aangegeven alle persoonlijke gegevens te willen wissen. In die tijd kunt u nog nieuwsbrieven van ons ontvangen tenzij u zich daarvoor nadrukkelijk heeft afgemeld.  Eventuele transactiegegevens worden om fiscale redenen langer bewaard.

Wijzigingen van het Privacystatement

Publiéra Publishers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy-beleid en statement. Check daarom regelmatig dit Privacy-Statement voor het geldende privacy-beleid van Publièra Publishers.

Verantwoordelijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Publièra Publishers, P.C. Hooftlaan 85, 1985 BH Driehuis (tel: 00 31 6 81290950 / mail: info @ publiera.nl)

Cookies

Op de websites van Publièra Publishers maken we gebruik van cookies. Cookies zijn in feite kleine databestandjes die na een bezoek aan onze websites naar je computer, tablet of telefoon worden gestuurd en opgeslagen worden in de door jou gebruikte browser. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie maar uitsluitend gebruikersdata zoals gebruikersinformatie en voorkeuren voor het zoeken.

Cookies stellen u in staat om gemakkelijker gebruik te maken van onze websites en ze stellen ons in staat om het gebruik van onze websites te analyseren en daarmee de website continue verder te verbeteren. We maken gebruik van de volgende type cookies:

  • Functionele cookies waarmee sommige diensten op de website worden ondersteund, bijvoorbeeld het opslaan van uw Favoriete adresjes.
  • Analytische cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen analyseren en bijvoorbeeld m.b.v. Google Analytics statistische analyses kunnen uitvoeren.

Laatst gewijzigd: 9 oktober 2020